โพสต์

รูปภาพ
1.นายสุรพัศ  โคตุทา
2.นายวีระพงษ์  พลทองสถิตย์
3.นายศุภชัย  เหลืองงาม
4.นายอภิวัฒน์   ขันศรีนวล
5.นายไกรเมธ  สงวนศิลป์
6.นายเฉลิมชัย  ศรีเมืองปุน
คุณสมบัติไซโครเมตริกของอากาศ         ความสำคัญของเรื่อง Psychometric เป็นการศึกษาถึงคุณสมบัติของผสมระหว่างอากาศและไอน้ำ ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการปรับอากาศ เนื่องจากอากาศในบรรยากาศไม่ได้แห้งสนิท แต่จะมีไอน้ำปนอยู่         ในเรื่องการปรับอากาศนั้นจะมีทั้งขบวนการที่เป็นการขจัดน้ำออกจากส่วนผสมของไอน้ำกับอากาศ และขบวนการเพิ่มไอน้ำ หลักการพื้นฐานในเรื่อง Psychometric นี้จะถูกประยุกต์ใช้ในหลายๆที่จะกล่าวในบทต่อๆ ไป เช่น ขดท่อทำความเย็นและลดความชื้น, หอทำความเย็น, Evaporative condensers         ในอุปกรณ์บางอย่างจะมีทั้งกระบวนการถ่ายเทความร้อน และถ่ายเทมวลระหว่างอากาศกับผิวเปียกอยู่ในขณะเดียวกัน เช่น อุปกรณ์เพิ่มความชื้น (Humidifiers) บางชนิด อุปกรณ์ลดความชื้น คูลลิ่งคอยล์ อุปกรณ์ที่มีลักษณะของการสเปรย์น้ำ เช่น Cooling tower และ Evaporative condensers 1.1.1. อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point temperature)         อุณหภูมิจุดน้ำค้างของอากาศสามารถที่จะคำนว…

chiller

รูปภาพ
1.นายสุรพัศ  โคตุทา
2.นายวีระพงษ์  พลทองสถิตย์
3.นายศุภชัย  เหลืองงาม
4.นายอภิวัฒน์   ขันศรีนวล
5.นายไกรเมธ  สงวนศิลป์
6.นายเฉลิมชัย  ศรีเมืองปุน Chiller : เครื่องทำความเย็น ปัจจุบันระบบทำความเย็น (Chiller) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหลากหลายชนิด ทำให้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น จำเป็นต้องใช้ Chiller  ทำให้เครื่องจักรเหล่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในแง่ของการพัฒนาระบบให้ดีมากขึ้น Chiller สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ระบบ Chiller มีลักษณะการทำงานแบบ ระบบเปิด และ ระบบปิด หรือสามารถเลือกใช้งาน ได้แบบ
1-1 หรือ แบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของอุตสาหกรรมต่างๆ หลักการทำงานของระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใช้งานกันมากที่สุดเป็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) โดยใช้เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่…
รูปภาพ
นาย วีระพงษ์ พลทhttp://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=19123องสถิตย์